Inkomenspolitiek voor de dga

Als het inkomen in box 1 toeneemt neemt ook de belastingdruk procentueel toe. Daar zijn we aan gewend. Inkomen boven € 73.000 kost 49,5% inkomstenbelasting en inkomen daaronder 36,93% (inclusief premies). Maar is het zo simpel? Nee.

Besef dat de inkomenspolitiek van de fiscus veel ingrijpender is dan deze twee tarieven doen vermoeden. Die politiek wordt ook bedreven met variërende heffingskortingen en bijdrage Zvw. Dat levert een heffing op die, verdeeld over schijven van het inkomen, sterk uiteenloopt.
Bekijk de afbeelding.

  • Voor dga’s is het fiscale inkomen te verdelen in acht schijven.
  • Het eerste wat opvalt is dat je liever geen box 1 inkomen wilt dat tussen
    € 73.000 en € 115.000 ligt.
  • Bij een inkomen tussen € 37.000 en € 67.000 is de prikkel om te verlagen net zo sterk.
  • Het effectieve tarief voor dividend van je bv is 40,8% dit jaar. Daar ga je in box 1 al snel overheen. Dit nodigt uit om het salaris zo laag mogelijk vast te stellen. Maar het salaris mag niet meer 25% lager zijn dan wat gebruikelijk is.

Zelf inkomenspolitiek voeren loont de moeite. Bekijk met je adviseur wat de mogelijkheden zijn om het fiscale inkomen in 2023 te verlagen. Zeker als dat 55-56% bespaart.

  • Hulpmiddelen zijn de hoogte van je salaris en lijfrenteaftrek (oudedagsvoorziening).
    De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is ook nog steeds aftrekbaar tegen het hoogste tarief (maximaal). De werkelijke besparing van deze aftrekposten kan oplopen tot 56%. Voor je (dure) AOV voelt dit als een verzachting.
  • Andere aftrekposten leveren alleen besparing op tegen het 36,93% tarief. Maar effectief kan dat nog oplopen. Denk aan renteaftrek eigen woning, giften, zorgkosten en alimentatie.
Edwin

Persoonlijk,
erg betrokken én
gewoon goed advies

fiscaal advies

Bedankt!

Je aanmelding is verzonden.

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Team Opinion Accountancy & Tax